Je kan steeds jouw keuze herroepen via bijgaand formulier. Bezorg dit document via administration.corona@sdworx.com
herroeping verklaring vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing corona.docx 24.41 KB


Herroepingen kunnen slechts via dit kanaal doorgegeven worden tot uiterlijk 15 december 2020.  
 
Indien je meerdere aansluitingsnummers hebt, noteer duidelijk voor welke aansluitingsnummers je een herziening of correctie wenst. Merk op dat de voorwaarden moeten voldaan zijn per juridische entiteit/werkgever. Bestaat jouw onderneming uit meerdere juridische entiteiten, dan is het mogelijk dat sommige wel, andere niet voldoen aan de voorwaarden.    
Laatst aangepast op: 22/07/2020