Deze steunmaatregel kan gecombineerd worden met alle andere vrijstellingsregelingen van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing.
De nieuwe vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing wordt toegepast op het restsaldo dat overblijft na de toepassing van alle andere vrijstellingen doorstorting bedrijfsvoorheffing. 
Hierdoor zullen werkgevers die al genieten van één of meerdere vrijstellingen minder voordeel krijgen uit deze maatregel.  
Laatst aangepast op: 17/07/2020