Een van de voorwaarden is dat het moet gaan om een werkgever “die gedurende een ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen  tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 gebruik heeft gemaakt van het stelsel van de tijdelijke werkloosheid”.
 
Dit is een periode van 30 opeenvolgende kalenderdagen, met inbegrip van weekends en wettelijke feestdagen.

Bovendien: 

-        wanneer een wettelijke feestdag wordt vervangen, dan onderbreekt deze vervangende feestdag de periode van 30 kalenderdagen in het stelsel van tijdelijke werkloosheid niet.
-        voor de berekening van deze 30 dagen, zijn de data ’12 maart’ en ’31 mei’ inbegrepen.
 
Het is niet vereist dat alle werknemers in de onderneming tijdelijk werkloos waren. Het volstaat dat er elke dag van de betrokken periode minstens één werknemer tijdelijk werkloos was binnen de onderneming.
 
Bovendien moet dit niet noodzakelijk altijd dezelfde persoon zijn. Een systeem waarbij de werknemers alternerend tijdelijk werkloos waren, komt ook in aanmerking.

Voorbeeld 1
 
Een werkgever heeft 2 werknemers in dienst. Jan en Marc werken 5 dagen per week, van maandag tot vrijdag.
De werkgever heeft vanaf 23 maart t.e.m. 30 april 2020 gebruik gemaakt van het systeem van tijdelijke werkloosheid overmacht wegens corona. Op Paasmaandag 13 april 2020 werd er niet gewerkt. Bovendien heeft Jan vakantie genomen van 14 april t.e.m. 17 april 2020. 
 
In de onderneming werd voor elke normale werkdag gedurende een ononderbroken periode 30 dagen beroep gedaan op tijdelijke werkloosheid. Feestdagen en weekends doorbreken de telling niet. 
Vakantie doorbreekt de telling wel. 
 
Conclusie : De voorwaarde is voldaan. In de onderneming is er minstens op elke normale werkdagen één werknemer tijdelijk werkloos gedurende een ononderbroken periode 30 dagen. Op de vakantiedagen van Jan was Marc nog steeds tijdelijk werkloos.
 
Voorbeeld 2
 
Een werkgever heeft 2 werknemers in dienst. Jan en Marc werken 5 dagen per week, van maandag tot vrijdag.
De werkgever heeft vanaf 23 maart t.e.m. 30 april 2020 gebruik gemaakt van het systeem van tijdelijke werkloosheid overmacht wegens corona. 
 
 | Week van….. | Tijdelijk werkloos gesteld 
 | 23/3 - 27/03 | Marc en Jan
 | 30/3 - 03/04 | Marc en Jan
 | 06/4 - 10/04 | Jan
 | 13/04 | Paasmaandag
 | 14/4 - 17/04  | Marc
 | 20/4 - 24/04 | Marc
 | 27/4 - 30/04 | Jan
 
Conclusie : De voorwaarde is voldaan. Het volstaat dat binnen de onderneming elke normale werkdag minstens één werknemer – doch niet noodzakelijk dezelfde persoon - tijdelijk werkloos is geweest.

Voorbeeld 3 : beoordeling op het niveau van een 5-dagen week.

Een onderneming stelt 5 werknemers te werk; de werknemers A, B en C werken in een 5-dagenstelsel (van maandag tot vrijdag) en de werknemers D en E werken in een 6-dagenstelsel (van maandag tot zaterdag).

De werknemers A, B en C waren tijdelijk werkloos (TWL) van 16.03.2020 tot en met 14.04.2020 en de werknemers D en E waren in die periode aan het werk:


Conclusie: vermits er tenminste één werknemer in het 5-dagen stelstel gedurende een periode van 30 kalenderdagen tijdelijk werkloos is geweest (van 16.03.2020 tot en met 14.04.2020), is ook hier voldaan aan de voorwaarde. De onderneming kan de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing genieten (op voorwaarde dat aan de andere voorwaarden is voldaan).

Voorbeeld 4: ADV-dagen

Een onderneming stelt 3 werknemers te werk die werken in een 5-dagenweek (van maandag tot vrijdag).

De werknemers A, B en C zijn tijdelijk werkloos (TWL) van 23.03.2020 tot en met 21.04.2020. In deze periode van tijdelijke werkloosheid vallen ADV-dagen (inhaalrustdagen voor arbeidsduurvermindering):Conclusie : de ADV-dagen onderbreken de periode van 30 kalenderdagen in het stelsel van tijdelijke werkloosheid niet en de onderneming komt in aanmerking voor de vrijstelling doorstorting van bedrijfsvoorheffing (mits aan de andere voorwaarden is voldaan).

Voorbeeld 5 : collectieve sluitingsdagen

Een onderneming stelt 3 werknemers te werk die werken in een 5-dagenweek (van maandag tot vrijdag).

De werknemers A, B en C zijn tijdelijk werkloos (TWL) van 23.03.2020 tot en met 21.04.2020. In deze periode van tijdelijke werkloosheid valt een collectieve sluiting van de onderneming:

image.png 71.98 KBConclusie : De collectieve sluitingsdagen onderbreken de periode van 30 kalenderdagen in het stelsel van tijdelijke werkloosheid niet.

Speciale gevallen :

Individuele vakantie, ziekte en ouderschapsverlof
Individuele verlofdagen, ziektedagen en ouderschapsverlof onderbreken de 30-dagen periode daarentegen wel. De onderneming kan dus niet genieten van de vrijstelling.

Een werkgever met één deeltijdse werknemer
In de periode van 30 kalenderdagen moet op alle normale werkdagen in de onderneming één werknemer tijdelijk werkloos zijn geweest. Is er slechts één werknemer in dienst die enkel maandag en dinsdag werkt, dan moet deze werknemer enkel elke maandag en dinsdag tijdelijk werkloos zijn gedurende een periode van 30 kalenderdagen.   


Laatst aangepast op: 11/12/2020