Ja. De werkgever die gebruik maakt van de regeling tijdelijke werkloosheid overmacht (corona) moet de ondernemingsraad op de hoogte brengen. Bij gebreke van een ondernemingsraad informeert hij de syndicale afvaardiging

*Merk op: van Tijdelijke werkloosheid overmacht corona kan enkel gebruik worden gemaakt wanneer er een overmachtssituatie is die direct of indirect verband houdt met de coronacrisis. Dit moet ook steeds bewezen kunnen worden bij eventuele controles. 
 
Laatst aangepast op: 24/03/2021