De overheid heeft een vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevoerd omwille van Corona (Corona werkloosheid).
 
Situaties die sinds de coronacrisis aanleiding kunnen geven tot corona werkloosheid zijn bijvoorbeeld:
  • bedrijven die: 
    • moesten sluiten op overheidsbevel;
    • hun activiteiten moesten stopzetten of verminderen omdat ze de regels van social distancing niet kunnen naleven; 
    • zich geconfronteerd zien met een gebrek aan werk als rechtstreeks gevolg van de coronacrisis 
  • werknemers die in quarantaine worden geplaatst omdat ze tot een risicogroep behoren of in contact zijn geweest met een besmette persoon. 
  • werknemers die voor een kind moeten zorgen dat thuis is door sluiting van school of opvang of in quarantaine is geplaatst. 
 
In dergelijke situaties kan de werkgever beroep doen op een vereenvoudigde procedure volledige of gedeeltelijke tijdelijke werkloosheid wegens overmacht naar aanleiding van de COVID-19-epidemie.  
Laatst aangepast op: 10/11/2020