Het gaat hier om werknemers die niet vast in dienst zijn.

Wanneer de vaste werknemers tijdelijk werkloos zijn, mag de werkgever het werk niet uitbesteden aan de werknemers, die niet vast in dienst zijn. 

Van dat principe kan in bepaalde gevallen worden afgeweken: 

  • wanneer de werknemer tijdelijk werkloos wordt op basis van een reden die volledig eigen is aan de werknemer, met andere woorden wanneer de overmacht door de werknemer wordt ingeroepen.
    Voorbeeld: de werknemer kan zich niet naar het werk begeven omwille van medische redenen (hij is zelf besmet, hij woont samen met een besmet persoon, hij is een risicopatiënt)
  • wanneer tijdelijke werkloosheid wordt ingevoerd in afdeling A, mogen er werknemers die niet vast in dienst zijn werken in afdeling B én het werk in afdeling B kan redelijkerwijze niet worden verricht door werknemers van afdeling A. 

De RVA zal hier controles op uitvoeren.
Laatst aangepast op: 18/04/2021