Het gaat hier om werknemers die niet vast in dienst zijn, zoals uitzendkrachten, studenten, flexi-jobbers.
Wanneer de vaste werknemers tijdelijk werkloos zijn, mag de werkgever het werk niet uitbesteden aan de werknemers, die niet vast in dienst zijn. 
 
Van dat principe kan in bepaalde gevallen worden afgeweken: 
  • wanneer de werknemer tijdelijk werkloos wordt op basis van een reden die volledig eigen is aan de werknemer, met andere woorden wanneer de overmacht door de werknemer wordt ingeroepen.
    Voorbeeld: de werknemer kan zich niet naar het werk begeven omwille van medische redenen (hij is zelf besmet, hij woont samen met een besmet persoon, hij is een risicopatiƫnt)
  • wanneer tijdelijke werkloosheid wordt ingevoerd in afdeling A, mogen werknemers die niet vast in dienst zijn, ingezet worden in afdeling B, op voorwaarde dat het werk in afdeling B redelijkerwijze niet kan worden verricht door vaste werknemers van afdeling A.   
 
De RVA zal hier controles op uitvoeren. 

Wat met stagiairs?

Indien de stage bestaat uit het aanleren van competenties of een praktische inleiding tot de aard van het werk, zonder dat de stagiair op de werkvloer het werk van een tijdelijk werkloos gestelde vaste werknemer overneemt, dan kan een stage samengaan met tijdelijke werkloosheid van de vaste werknemers. 

Indien de stage er evenwel toe zou leiden dat de stagiair de taken van de vaste werknemer  overneemt (ook als hij die taken uitvoert onder begeleiding van een vaste werknemer, andere dan de vaste werknemer wiens taken hij overneemt), waardoor die vaste werknemer tijdelijk werkloos wordt gesteld, dan gaat het om een uitbesteding van werk en is de tijdelijke werkloosheid niet vergoedbaar.
Laatst aangepast op: 21/01/2021