Nieuwe regeling : Voortaan schorst corona-werkloosheid de opzeggingstermijn betekend door de werkgever. Maar enkel indien de opzeg nog niet liep vóór 1 maart 2020, en bovendien slechts voor werkloosheidsdagen vanaf 22 juni 2020.

Wel schorsing
Vanaf 22 juni 2020, is hier verandering in gekomen. De schorsing wegens tijdelijke overmacht ingevolge de coronacrisis, en dus ook de tijdelijke corona-werkloosheid, schorst sindsdien de opzeggingstermijn betekend door de werkgever wel.
 
Niet voor alle opzeggingstermijnen
Vanaf 22 juni 2020 is de wet van toepassing op:
  • zowel lopende opzeggingstermijnen, aangevangen vanaf 1 maart 2020;
  • als op nieuwe opzeggingstermijnen.
 
Let op! Voor opzeggingstermijnen die al liepen vóór 1 maart 2020 heeft de tijdelijke overmacht ingevolge de coronacrisis geen schorsend effect. Voor deze opzeggingstermijnen blijft de vroegere regeling dus van toepassing. De opzeg moest wel lopen vóór 1 maart, een betekening van de opzeg vóór die datum volstaat niet.
 
Geen terugwerkende kracht
In eerdere versies van het wetsvoorstel was een retroactieve schorsing voorzien. Bepaalde periodes van corona-werkloosheid in het verleden zouden toch de opzeg schorsen. Dat is nu niet meer het geval.
 
De wet voorziet enkel een schorsing door dagen tijdelijke overmacht ingevolge de coronacrisis vanaf wanneer de wet in het Staatsblad staat. Dus vanaf 22 juni 2020. Dagen van corona-werkloosheid vóór 22 juni 2020 schorsen de opzeggingstermijn van de werkgever niet.
 
Enkele voorbeelden
 Voorbeeld 1:
  • aangetekende brief betekening opzeggingstermijn van 18 weken op woensdag 4 maart 2020
  • aanvang opzeggingstermijn maandag 9 maart 2020
  • theoretische einddatum opzeggingstermijn 12 juli 2020
  • schorsing corona werkloosheid van 23 maart 2020 tot en met 30 juni 2020
 --> Schorsing opzeggingstermijn door corona werkloosheid vanaf 22 juni 2020 (de tijdelijke werkloosheid voordien schorst niet). Opzeggingstermijn wordt verlengd met 9 kalenderdagen en loopt tot en met 21 juli 2020.
 
Voorbeeld 2:
  • aangetekende brief opzeggingstermijn van 21 weken op woensdag 19 februari 2020
  • aanvang opzeggingstermijn maandag 24 februari 2020
  • theoretische einddatum 19 juli 2020
  • schorsing corona werkloosheid van 23 maart 2020 tot en met 30 juni 2020
 --> Geen schorsing van de opzeggingstermijn door corona werkloosheid.
Laatst aangepast op: 22/06/2020