Als de werknemer op een dag tijdelijke werkloosheid een aantal uren betaald educatief verlof volgt, dan vermeldt de werkgever in de ASR scenario 5 voor die dag enkel het resterende aantal uren tijdelijke werkloosheid die niet gedekt zijn door betaald educatief verlof.
De werkgever vermeldt in de commentaarzone in de ASR scenario 5 het aantal uren betaald educatief verlof zodat de RVA weet dat voor die dag een verminderd aantal uren tijdelijke werkloosheid kunnen worden vergoed.

Voor de resterende niet gewerkte uren van die dag zal de werknemer tijdelijk werkloos worden gesteld.
Laatst aangepast op: 27/04/2020